Jak vybrat kalové čerpadlo?

Při manipulaci s kejdy si uživatelé často musí u svých kalových čerpadel vybrat mezi gumovou nebo kovovou konstrukcí. Tento článek představuje některá z kompromisů a omezení souvisejících s aplikací kteréhokoli z těchto dvou konstrukcí kalových čerpadel. Tabulka 1 na konci tohoto článku poskytuje souhrnné srovnání obou návrhů.

Kaše je kapalina s nerozpuštěnými látkami. Abrazivita suspenze závisí na koncentraci pevných látek, tvrdosti, tvaru a kinetické energii pevných částic přenesené na povrchy čerpadla. Kaše mohou být korozivní a / nebo viskózní. Pevné látky mohou zahrnovat jemné částice nebo větší pevné materiály, které mají často nepravidelný tvar a distribuci.

Určení, kdy použít odstředivé čerpadlo ve formě kejdy, může být náročným rozhodnutím. Náklady na kalové čerpadlo jsou často mnohonásobně vyšší než náklady na standardní vodní čerpadlo, a proto může být rozhodnutí o použití kalového čerpadla velmi obtížné. Jedním z problémů při výběru typu čerpadla je určení, zda je čerpaná kapalina ve skutečnosti kalem. Můžeme definovat kaši jako jakoukoli tekutinu, která obsahuje více pevných látek než pitná voda. To ale neznamená, že pro každou aplikaci se stopovým množstvím pevných látek musí být použito kalové čerpadlo, ale mělo by být zváženo alespoň kalové čerpadlo.

Čerpání kejdy v nejjednodušší formě lze rozdělit do tří kategorií: lehká, střední a těžká kejda. Obecně jsou lehké suspenze suspenze, které nejsou určeny k transportu pevných látek. Přítomnost pevných látek nastává spíše náhodou než designem. Na druhou stranu, těžké kejdy jsou kejdy, které jsou určeny k přepravě materiálu z jednoho místa na druhé. Nosná tekutina v těžké kejdě je velmi často jen nutné zlo, které pomáhá přepravovat požadovaný materiál. Střední kaše je ta, která spadá někam mezi. Obecně se procento pevných látek ve střední kaši bude pohybovat v rozmezí od 5% do 20% hmotnostních.

Poté, co bylo učiněno rozhodnutí, zda máte na starosti těžkou, střední nebo lehkou kaši, je na čase přiřadit čerpadlo k aplikaci. Níže je uveden obecný seznam různých charakteristik lehké, střední a těžké suspenze.

Vlastnosti kejdy:
● Přítomnost pevných látek je primárně náhodná
● Velikost těles <200 mikronů
● Neusazující se kal
● Specifická hmotnost kejdy <1,05
● Méně než 5% hmotnostních sušiny

Vlastnosti střední kejdy:
● Velikost těles 200 mikronů až 1/4 palce (6,4 mm)
● Usazovací nebo neusazující se kal
● Specifická hmotnost kejdy <1,15
● 5% až 20% hmotnostních sušiny

Vlastnosti těžké kejdy:
● Hlavním účelem kejdy je přeprava materiálu
● tělesa> 6,4 mm
● Usazovací nebo neusazující se kal
● Specifická hmotnost kejdy> 1,15
● Více než 20% hmotnostních sušiny

Předchozí seznam je rychlou příručkou, která vám pomůže klasifikovat různé aplikace čerpadel. Další úvahy, které je třeba při výběru modelu pumpy řešit, jsou:
● Abrazivní tvrdost
● Tvar částic
● Velikost částic
● Rychlost a směr částic
● Hustota částic
● Ostrost částic
Konstruktéři kalové pumpy vzali v úvahu všechny výše uvedené faktory a navrhli pumpy tak, aby koncovému uživateli poskytly maximální očekávanou životnost. Bohužel existují určité kompromisy, které jsou učiněny za účelem zajištění přijatelné životnosti čerpadla. Následující krátká tabulka ukazuje konstrukční vlastnosti, výhody a kompromisy kalové pumpy.


Čas zveřejnění: 23. ledna-2021